TRỤ SỞ CHÍNH
Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội 
Địa chỉ: 25 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội 
Mail: info@handiresco.com
Điện thoại: 024 3843 3350
Tư vấn THUÊ VĂN PHÒNG
Phòng Cho thuê nhà 
Địa chỉ: 25 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội 
Mail: ctn@handiresco.com 
Điện thoại: 024 3823 0749
TƯ VẤN MUA NHÀ
Phòng Quản lý dự án và kinh doanh
Địa chỉ: 25 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội 
Mail: handiresco@gmail.com
Điện thoại: 024 3747 2620
Văn phòng giao dịch
Tòa nhà  Handiresco Tower 
Địa chỉ: 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Mail: xinghiepqln521@gmail.com

Điện thoại: 024 3771 6868
Liên hệ ngay với chúng tôi