Building No.29 at Han Thuyen Street

Location: Hoan Kiem District, Hanoi
Total leasing area: 2.254,19m2
Status: Leased

Phương thức thanh toán

PAYMENT:

> Every month

> Three month deposit

Dự án liên quan

Cập nhật

ĐỐI TÁC