Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2024

25/03/2024 Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2024

Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội thực hiện công bố thông tin định kỳ của doanh nghiệp theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về nội dung: Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2024 (Biểu số 2).


Vui lòng tải file đính kèm để biết thêm chi tiết --------------------->>>>

CV đăng tải T3.2024

Biểu số 2 Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2024


 

Tin liên quan