Báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán)

08/04/2024 Báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán)

Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội thực hiện công bố thông tin định kỳ của doanh nghiệp theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về nội dung: Báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán).

Vui lòng tải file đính kèm để biết thêm chi tiết --------------------->>>>

Công văn số 95/CT về việc Công bố thông tin doanh nghiệp năm 2024 theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP

Báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán)

Tin liên quan